sunnuntai 8. kesäkuuta 2014

Astu sisään jazz-ajan ravintolamaailmaan!


Moderni eksotiikka - 19201930 -lukujen helsinkiläisravintoloiden sisustuksia on verkkonäyttely, joka esittelee art decon ja orientalistisen sisustussuuntauksen variaatioita helsinkiläisissä ravintoloissa ja kahviloissa "jazz-ajalla" 1920- ja 1930-luvuilla. Itämainen eksotiikka oli tuolloin suosiossa populaarikulttuurissa, kuten elokuvissa ja kirjallisuudessa, ja tämä ilmiö tuli näkyväksi muun muassa ravintoloiden sisustuksissa. Orientalismi käsitetään länsimaiden tuottamaksi eksotisoivaksi käsitykseksi itämaisesta kulttuurista. Orientalistinen sisustus näkyi yleensä detaljeissa, ja se sekoittui ajan muihin valtatyyleihin kuten funktionalismiin, klassismiin ja art decoon. Samaan aikaan suosiotaan kasvattaneista uusasiallisuudesta ja tiukan tarkoituksenmukaisesta funktionalismista poiketen orientalistisissa sisustuksissa panostettiin yksityiskohtien runsauteen ja eksotisoiviin piirteisiin, joskin ne edustivat usein hyvin romantisoitua ja länsimaissa konstruoitua kuvaa itämaista. Aikakauden ravintolasisustukset olivat parhaimmillaan taidokkaasti ja laadukkain materiaalein toteutettuja, ylellisen eskapistisia maailmoja, jotka irrottivat vieraansa ajasta, paikasta ja arjesta.

Vaikka vuosien 19191932 kieltolaki heitti varjonsa suomalaisen ravintolaelinkeinon ylle, alalla tapahtui kuitenkin panostuksia. Ravintolatanssin ja jazzorkesterien tuleminen vaikutti osaltaan ravintoloiden tilajärjestelyihin. Etenkin Helsingissä sisustettiin rohkeasti ravintoloita ja kahviloita modernin orientalistiseen tyyliin. Kaupungistuminen, keskiluokkaistuminen, tiedonvälityksen kiihtyminen ja populaarikulttuurin tuotteiden yhä parempi saatavuus vaikuttivat osaltaan ilmiön vahvistumiseen nimenomaan Helsingissä. Monipuoliset tyylivaikutteet aikaansaivat sen, että aikakauden ravintoloihin ja kahviloihin syntyi erittäin kiinnostavia ja mielikuvitusta stimuloivia sisätiloja. Tämän näyttelyn myötä avaamme niihin oven, tervetuloa!
Näin selaat verkkonäyttelyä:

Yläpalkin otsikoista navigoiden pääset käsiksi verkkonäyttelyn artikkeleihin. Voit tutustua verkkonäyttelyyn myös sivupalkin asiasanojen perusteella.

Ravintolaelämää kieltolain varjossa ja Perinteikkäät ravintolat reagoivat ajan henkeen ovat yleisartikkeleita, kun taas Jazzia ja tanssia ravintoloissa ja Kahvilat ja teehuoneet johdattavat ravintola- ja kahvilakohtaisiin artikkeleihin. Myös artikkelisivujen alaosassa on linkit pääartikkeleihin. Kuvia klikkaamalla saat ne näkymään suurempina. Info-sivulta löydät tekijätiedot ja lähdeluettelon.

Onko sinulla lisää tietoja tai valokuvia verkkonäyttelyssä mainituista ravintoloista? Otamme mielellämme vastaan myös palautetta verkkonäyttelystä. Ole yhteydessä Hotelli- ja ravintolamuseoon: hrm(at)hotellijaravintolamuseo.fi!

Omia ravintolamuistojasi voit tallettaa Restopediaan: www.restopedia.fiTaustakuva: The English Tearoom. Hotelli-ja ravintolamuseon kokoelmat.