Info
Verkkonäyttelyn käsikirjoitus ja toteutus:

Maaret Louhelainen / Hotelli- ja ravintolamuseo
Lähteet:


Arkistolähteet

Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmat 
sekä


Amos Andersonin taidemuseo

Arkkitehtuurimuseo, piirustuskokoelma

Helsingin kaupunginmuseo, kuvakokoelmat

Helsingin kaupunginmuseo, rakennuskulttuuritietokanta

Museovirasto, kuvakokoelmat

Kirjalliset lähteet

von Bonsdorff, Bengt. Villa Carlstedt. En krögar- och konstnärsfamilj med sommarnäjen. Schildts Förslags Ab. Helsingfors 2007.

Finlands Restauratörförening 1904-1929. Jubileumsskrift. Helsingfors 1929.

Hirn, Sven. Huvia ja herkkuja. Helsinkiläistä hotelli- ja ravintolaelämää ennen itsenäisyyden alkua. SKS. Hämeenlinna 2007.

Hoving, Victor. Karl Fazer 1891-1951. Helsinki 1951.

Husso, Eijakristina. D. W. Frölander-Ulfin ravintolasisustukset. Taidehistorian pro gradu, Turun yliopisto 1999.

Jalkanen, Pekka. Alaska, Bombay ja Billy Boy. Jazzkulttuurin murros Helsingissä 1920-luvulla. Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 2. Helsinki 1989.

Krohn, Aarni. Kaisaniemi 1827-1977 150 vuotta. Kyriiri Oy 1977.

Louhelainen, Maaret. Itämainen huone. Orientalismi materiaalisen kulttuurin ilmentymänä 1920-1930 -luvun helsinkiläisissä ravintolasisustuksissa. Maisemantutkimuksen kandidaatintutkielma, Turun yliopisto 2012.
 

Mustonen, Pertti. Ravintolaelämää. Kulttuurikuvia, nostalgiaa, kulinarismia. Tammi. Helsinki 1990.

Niskanen, Aino. Väinö Vähäkallio ja hänen toimistonsa. Arkkitehdin elämäntyö ja verkostot. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 2005/22. Helsinki 2005.

Paavolainen, Jaakko. Olavi Paavolainen - keulakuva. Tammi. Jyväskylä 1991.

Pelkonen, Anni. Kovaa teetä ja jazzia. Teoksesta: Palveluksessanne! Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyjulkaisu. Toim. Anu Kehusmaa. Tallinna 2012.

Pelkonen, Anni. Käytännöllinen, siisti ja kaunis. Teoksesta: Palveluksessanne! Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyjulkaisu. Toim. Anu Kehusmaa. Tallinna 2012.

Pulla, Armas J. I 75 år har vi träffats på Nissen. Frenckellska Boktryckeri Ab. Helsingfors 1981.

Sillanpää, Merja. Ravintolan uusi aika. Martinpaino. 1991.

Sillanpää, Merja. Säännöstelty huvi. Suomalainen ravintola 1900-luvulla. SKS. Keuruu 2002.

Soini, Yrjö. Vieraanvaraisuus ammattina I-II. Otava. Keuruu 1963.

Talvi, Jussi. Torni. 50 vuotta hotellin ja gastronomian vaiheita. Otava. Keuruu 1981.

Topelius, Pirkko-Liisa. Tornin sisustus henkii funktionalismia ja art decoa. Teoksessa Torni. Toim. Kimmo Salo. Otava. Keuruu 2006.
Sivun alkuun